81. évfolyam 10. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Az irgalmasság tanúja letöltés
1956 hatvanadik évfordulóján
Pomogáts Béla Ötvenhatról személyesen letöltés
Rónay László Emléktöredékek a forradalomról letöltés
Cúthné Gyóni Eszter „A zirci apát úr ezennel szabad…” Endrédy Vendel apátsága az 1956-os forradalom napjaitól az 1961–1962-es persorozatig letöltés
Szabó Ferenc A lengyel pápa szavai az 1956-os forradalomról letöltés
Szép/írás
Visky András Augustinus-apokrifok (versek) letöltés
Prontvai Vera Barakkból a végtelenbe. Pilinszky színházeszménye és Visky András Caravaggio terminál című drámája letöltés
Izsó Zita A második halál; Kibírni harmadnapig (versek) letöltés
Czigány György Vigasztalások (vers) letöltés
Oláh András ami nem te vagy; elsötétítés után (versek) letöltés
Halmai Tamás Fodor Ákos-olvasás. Versmeditációk (esszé) letöltés
Zbigniew Hebert Tele van a fejem; Nagyanyám (versek) (Gömöri György fordításai) letöltés
Szűk Balázs Bocsánatkérés (vers) letöltés
Ürmös Attila Körhinta (regényrészlet) letöltés
Mohai V. Lajos Angyalvers; Égi bolthajtás alatt; Színezüst (versek) letöltés
Tokai Tamás csöndnapló / három reggel (vers) letöltés
Petrőczi Éva Prológus – egy ősbemutatóhoz (vers) letöltés
A Vigilia beszélgetése
Hafner Zoltán Kertész Imrével letöltés
Napjaink
Kovács Géza A botfülű úr. Esterházy Péter és a zene letöltés
Michaletzky György „A hiány felmérése” (Tétova emlékezés) letöltés
Dokumentum
A Brižinski spomeniki magyarul (Bakonyi Gergely fordítása) letöltés
Kritika
Tüskés Anna „Történelmi Atlantisz”. Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957. Atlantisz sorsára jutottunk letöltés
Bartusz-Dobosi László A „vaskos” költő. Sipos Lajos: Berda József. Kritikai pályarajz letöltés
Szemle
Rónay László Könyvek között. Mosolyogva tanulni letöltés
Kenyeres Zoltán Rónay László: Márai Sándor újratöltve letöltés
Gerold László Végel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja letöltés
Bod Péter Darvasi László: Isten. Haza. Csal. letöltés
impresszum | belépés