Szerző: Jánosy István

Hódolat ifjúkorom költőmesterének