Szerző: Visky András

„Nem magunktól való”. A szószék paradoxona: az igehirdetés mint performatív aktus