Vigilia könyvek

Kiadás éve: 2002

A tartós szeretet titka

Szerző:
John Powell
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
2002

Sokan azt hiszik, hogy a szeretet lángoló érzelem, amely magától lobban fel és növekszik. Powell részletesen elemzi a szeretet keletkezését, buktatóit, hamis formáit. Hasznos utat kínál mindnyájunknak, hogyan lehet eljutni az egymást kölcsönösen boldogító, valódi szeretethez. A Vigilia Kiadó gondozásában megjelent könyvei már eddig is közkedveltté váltak, hiszen könnyű, olvasmányos formában tanít a boldogabb élet titkára.

ELFOGYOTT!


Egészen ember, egészen élő

Szerző:
John Powell
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
2002

John Powell jezsuita az amerikai Loyola Egyetem teológia professzora. Húsznál több könyvet írt, amelyek 15 millió példányban keltek el szerte a világon. A Vigilia Kiadónál már megjelent magyarul: Miért félek a szeretettől? Miért félek attól, aki vagyok?

Ez a könyv a „látásmód-terápiát” ismerteti meg olvasójával. Egyszerű, hatékony módszert ajánl személyiségünk fejlesztésére, életünk teljesebbé tételére. Megtanít arra, miképpen leplezhetjük le téveszméinket, hogyan korrigálhatjuk hamis vagy téves elképzeléseinket önmagunkról, egymásról és a világról.

ELFOGYOTT!


Gyermekeimmel | Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat, 1. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Eva Petrik
Ár:
470 Ft
Kiadás éve:
2002

Könyvét Eva Petrik azoknak a szülőknek írta, akik örömmel figyelik gyermekeik növekedését, néha mégis gondot okoz számukra, hogyan segítsék testi–lelki fejlődésüket. A szerző édesanyaként szerzett tapasztalatait gazdag pedagógiai tudásával kiegészítve ad hasznos tanácsokat az édesanyáknak és édesapáknak.

Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat, 1.

112 oldal

 

 


Kiadás éve: 2001

Hogyan éljünk? | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 15. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Szerző:
Józef Tischner
Ár:
600 Ft
Kiadás éve:
2001

Az ember legősibb kérdésére keresi a választ a könyv: hogyan éljünk? Mi az erkölcsi kötelesség alapja? Melyek azok az értékek, amelyek nélkül nem tud emberül élni az ember? Mi az erkölcsi norma értelme? Hogyan lehet megkülönböztetni a jó cselekedetet a rossztól? Melyek az emberi együttélés szabályai?

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 15. (Sorozatszerkesztő: Lukács László)

ISBN: 9789637964525

ISSN: 1216-996X        

108 oldal

 

 


Kiadás éve: 2000

Chinchachoma Krisztusa | Vigilia-füzetek sorozat, 5. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Alejandro García-Durán
Ár:
350 Ft
Kiadás éve:
2000

„A gyerekek, akik a kábítószer rabjaivá válnak, akik elhagyják a szülői otthont, akik prostituáltként próbálnak megélni, nem bűnösök, hanem áldozatok. Az utolsók a sorban, akiket segítenünk kell, hogy az első helyet foglalhassák el.”

Vigilia-füzetek sorozat, 5.

72 oldal

ISBN 9789637964517


Kiadás éve: 1999

A vallásos érzék | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 14. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Luigi Giussani
Ár:
650 Ft
Kiadás éve:
1999

„A vallásos érzék (Il senso religioso) Giussani egyik legalapvetőbb munkája, az általa alapított mozgalom, a Comunione e Liberazione vallási elmélyülésének első igazi vezérkönyve. Eleven közvetlenséggel érzékelteti a kereső fiatalokkal és értelmiségiekkel folytatott párbeszédet. Az egész művet átható élményszerűen hiteles előadás tudatosabb megéléshez segíti a hívő olvasót, az elfogulatlan nem hívő emberrel hitelesen megismerteti a vallásos hit magatartását és logikáját, és alkalmas arra, hogy sokakat olyan rádöbbenésre és készségre vezessen, amely számukra addigi életükben ismeretlen volt.” (Erdő Péter)

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 14.

218 oldal

ISBN 9789637964487

ISSN 1216-996X

 


Utolsó a vérpadon | Vigilia-füzetek sorozat, 4. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Szerző:
Gertrud von le Fort
Ár:
320 Ft
Kiadás éve:
1999

A szerző gazdag írói munkásságából is kiemelkedik Die Letzte am Schafott című novellája, amelyben az 1794-ben Párizsban kivégzett tizenhat kármelita apácának állít emléket. Történetüket az írónő Blanche de la Force képzeletbeli figurájával egészíti ki, s ezzel a legendák szimbolikus jelentést hordozó világába emeli fel.

Vigilia-füzetek sorozat, 4.

64 oldal

ISBN 9637964460      

ISSN 1218-1129

 


Kiadás éve: 1998

A hit hirdetése a mai társadalomban | Egyház a társadalomban sorozat, 2. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Ár:
430 Ft
Kiadás éve:
1998

A francia püspöki kar sajátos vizsgálatot indított el 1994-ben: az egyház helyzetét és küldetését keresték a mai társadalomban. Végül az eredményeket egy másik tanulmányban szűrték le, amelyet "levél" formájában ajánlottak a francia katolikusoknak. A magyar helyzet ugyan eltérő a franciáétól, a kötet vizsgálódása mégis eligazítást adhat a magyar keresztények útkeresésében is.

Egyház a mai társadalomban sorozat, 2.

202 oldal

 


Miért félek attól, aki vagyok?

Szerző:
John Powell
Ár:
1800 Ft
Kiadás éve:
1998

Milyen a belső világunk? Tudunk-e őszintén szembenézni önmagunkkal? Képesek vagyunk-e lehatolni személyiségünk mélységeibe? John Powell S. J, a chicagói Loyola egyetem professzora, az önismeret fejlesztéséhez s az emberek közti kapcsolatok rendezéséhez ad hasznos szempontokat e könyvében. Alaptétele: mindannyian félünk a visszautasítástól: attól, hogy az emberek nem fognak minket szeretni, ha megtudják, milyenek vagyunk valójában. Ezért gyakran pózokat veszünk fel, maszkokat erőltetünk magunkra, hogy elkerüljük az őszinte szembenézést önmagunkkal és másokkal. Powell öt kommunikációs szintet különböztet meg, hozzátéve, hogy emberi kapcsolataink mélységét az határozza meg, hogy mennyire hitelesen tudunk vallani magunkról.

Ki vagy te? A „mártír”? Vagy a „széptestű”? A „bohóc”? A „versenyző”? A „cinikus”? Vagy valamelyik másik a sok-sok típus közül, amelyeket az emberek azért játszanak el, hogy védjék magukat? Nyíltan és őszintén szembe kell néznünk félelmeinkkel: csak így tudjuk szeretni önmagunkat, és tudunk bízni abban, hogy mások is elfogadnak minket olyannak, amilyenek valójában vagyunk.

ELFOGYOTT!


Szerencsétlenség és istenszeretet | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 13. | ELFOGYOTT!

Szerző:
Simone Weil
Ár:
690 Ft
Kiadás éve:
1998

A huszadik század legnagyobb katolikus gondolkodói, teológiai eszmélkedői és misztikusai közé tartozó Simone Weil egészen távolról közeledett a katolikus valláshoz, és az egyházba sem lépett be, nem keresztelkedett meg, valamiként úgy érezte, hogy őt Isten a "küszöbre" állította. Ennek ellenére a legnagyobbak közt tartja számon a katolikus egyház is, a vallásfilozófiai irodalom is. A filozófiával, filozófiatanítással, kétkezi munkások közt való munkálkodással, a második világháború idején a frontvonalban való elsősegélynyújtással és betegmentéssel, -ápolással foglalkozó, az ellenállásban is szerepet játszó Weil mintegy magától jutott el az Istenszeretet csúcsaira, a misztikus látomásokhoz és a katolikus hit alapkérdéseinek újragondolásához. A most megjelent kötet az "érett" Weil legfontosabb írásaiból, cikkeiből, töredékes naplófeljegyzéseiből, leveleiből nyújt arányos és gazdag válogatást. Az írások Isten és teremtés, Isten és ember viszonyával foglalkoznak, legújszerűbb (és szinte eretnekgyanús) gondolatai azok, amelyek a teremtést és a passiót (Krisztus szenvedéstörténetét) kapcsolják össze. Weil szerint Isten már a teremtéssel szenvedést vett, vállalt magára, hisz lemondott önmagában álló tökéletességéről, helyet engedett mintegy a középszerű vagy még kisebb embernek, lényegében a semminek, annak a lénynek, amelynek a legnagyobb távolságot kell legyőzne, hogy Isten lemondó, és épp e lemondás által végtelen és végtelenül intenzív szeretetét "fogadni" tudja, e szeretetben vele eggyé váljék. A súlyos gondolattömböket görgető, a klasszikus misztikus irodalom sajátosságait újszerűen felmutató művek - a vallásos gondolkodásban járatos, a misztika iránt érzékeny olvasóknak, természetesen nemcsak hívőknek ajánlhatók.


kapcsolat | impresszum | belépés