82. évfolyam 5. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Jövőnk a tét
Az egyházi iskolákról
Ternyák Csaba A katolikus közoktatási intézményrendszer bővülése
Korzenszky Richárd Új korszak az egyházi oktatásban
Juhász Ferenc A katolikus iskola szereplői és szerepe
Pusztai Gabriella – Török Balázs Egyházi fenntartású iskolák
Szép/írás
Takács Zsuzsa A Vak Reménnyel egy körúti kávézóban (vers)
Jász Attila Befejezetlen kép (Amrita Sher-Gil utóiratok) (versek)
Pion István Köszönöm a segédigéket (esszé)
Simon Márton A megfogalmazás nehéz mámora (közelítési kísérlet valamihez, ami van)
Orbán Ottó levele Mándy Ivánnak (Közreadja: Darvasi Ferenc)
Patak Márta A jelre várva (novella)
Csete Soma ha valami (exkaváció); semmi pátosz (versek)
Kiss Szemán Róbert A katolikus irodalom traumái és kanonikus törekvései (tanulmány)
A Vigilia beszélgetése
Lukács László Egyházi iskolákról – Komáromi Mária, Kőrösiné dr. Merkl Hilda, Fülöp Ernő, Gulyás Zsolt
Kritika
Szalagyi Csilla A közelség költészeti folytonossága. Kántor Péter: Egy kötéltáncos feljegyzéseiből
Szemle
Rónay László Könyvek között. Erdélyről – Budapesten
Szénási Zoltán A boldog költő. Harsányi Lajos Önarcképe és válogatott versei
Tanos Márton Mohai V. Lajos: A drága váza. Válogatott esszék, tanulmányok
Máthé Andrea Daniel Arasse: Leonardo. A világ ritmusa
Sághy Ádám Kránitz Mihály: Emlékezés és egységkeresés a reformáció 500. évfordulóján
Forgács Hajnalka A Szent Domonkos Rend és a kunok
kapcsolat | impresszum | belépés