82. évfolyam 2. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Ferenc pápa 80
Liturgia és misztika
Gregory Collins A keresztény misztika liturgikus alapja (Görföl Tibor fordítása)
Szeiler Zsolt Misztika és teológia. Dénes hatása a középkori skolasztikában
Baán István Az üdvösség titka a Szent Liturgiában. Elmélkedések – eszmélkedések – Hitvalló Szent Maximosz műveinek olvastán
Orova Csaba Liturgikus szempontok az ökumenikus párbeszédben
Szép/írás
Jász Attila Utifény; Indulófény; Bármifény; Térfény; Félemlékfény (versek)
Háy János Úgy kelsz fel; Tüzet éget; Oda-vissza; Ősz (versek)
Thierry Loisel Őrember (novella) (Barna Anett fordítása)
Simek Valéria Színt fest; Égi morzsák (versek)
Győri László Édesanyám, gyújts világot; A hely íze (versek)
Halmágyi Miklós Párducok és tulkok, bárányok és gödölyék. Heinrich Böll hatása Rónay György békéscsabai vonatkozású regényére (tanulmány)
Szálinger Balázs Búberek (vers)
Gulisio Tímea Pillanat; Szögesdrót (versek)
Szlukovényi Katalin Megálló (próza)
A Vigilia beszélgetése
Bodnár Dániel Bakos-Tóth Mártával
Napjaink
Bakos Gergely „Isten ajándékai és meghívása visszavonhatatlanok” (Róm 11,29). A zsidókkal való vallási kapcsolatokért felelős vatikáni bizottság új dokumentumáról
Kritika
Visy Beatrix A magányos sirály rítusai. Jász Attila: el
Lukács László Fabiny Tamás: A kötényes Isten. Igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról
Szemle
Rónay László Könyvek között. Emlékezzünk a holtakra!
Duró Gábor Závada Pál: Egy piaci nap
Bod Péter Kerékgyártó István: Makk ász az Olajfák hegyén
Forgách Kinga Tamási Áron: Eszmélj, Ábel!
Pákozdi István Marie-Hélène Mathieu: Soha többé egyedül! A Hit és Fény kalandja 1971-től napjainkig
Zsirai László Ladányi András: Kékcsei fejfák
kapcsolat | impresszum | belépés