82. évfolyam 10. szám

A számhoz tartozó cikkek
Vigilia
Lukács László Közös tanúságtétel
A reformáció szellemtörténeti jelentősége
Hidas Zoltán Protestantizmus és modern világ. Dilemmatörténeti vázlat
Balázs Zoltán A protestantizmus három politikai hagyománya
Birkás Antal Luther és Kálvin a világi hatalomról
Szép/írás
Vasadi Péter Végül; Esti ajándék (versek)
Gömöri György Szerb Antal fényképére; Nyár a Farkastónál (versek)
Vörös Viktória Francis Jammes; Mont-Saint-Michel; In memoriam Emily Dickinson (versek)
Thimár Attila A szó univerzuma. A Mészöly-próza végtelenjei (tanulmány)
Uri Asaf Kezeden…; Az előtér…; Anyanyelv…; Régi és bevált tudat… (versek)
Simek Valéria Forgószélben; Számvetés (versek)
Triceps Kőkert (Szabadka, 1959) (regényrészlet)
Kőrössi P. József Repülőgép falun. Elmasina (próza)
Debreczeny György mozgás és nyugalom (vers)
Jü Hua Rénmín – Nép (esszé) (Molnár Zsolt Artúr fordítása)
Tarjáni Imre A bölcsességbe kapaszkodom (vers)
Czigány György Weöres Sándor égtájain (esszé)
Emlékezet és kiengesztelődés
Fejérdy András A kommunista rendszerrel szembeni vallási ellenállás Magyarországon: források és gyűjtemények
Kritika
Lukács László Kereszty Rókus – Puskás Attila: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
Sárkány Péter Az istenfény elsötétülése. Martin Buber: Istenfogyatkozás. Vizsgálódások vallás és filozófia kapcsolatáról
Szalagyi Csilla „Álmából ébredve”. Takács Zsuzsa: A sóbálvány
Szemle
Rónay László Könyvek között. Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–1957
Szmerka Dániel Bereményi Géza: Versek
Ayhan Gökhan Háy János: Ország, város, fiú, lány
Benkő Gitta Kemény István: Lúdbőr. Esszék
Kovács Alex Kurcz Ádám István: Gion Nándor művei és műhelytitkai
Bodnár Dániel Ady Lajosné Kaizler Anna: Az ismeretlen Ady
Bozók Ferenc Lisztóczky László: A mindenség illata
Gombor Lili Szeiler Zsolt – Harai Levente SJ (szerk.): A Bölcsesség műhelyéből
kapcsolat | impresszum | belépés